Böbrek Kanseri

Böbrek Kanseri Ne Sıklıkta Görülüyor?

* Her yıl dünya’da yaklaşık 214.000 kişide * böbrek kanseri saptanmakta.
* Sekizinci en sık görülen kanser.
* Erkeklerde daha sık olarak görülüyor.
* Çoğunlukla 50-70 yaşları arasında ortaya çıkıyor.
* Son 30 yılda görülme sıklığı her yıl bir önceki yıla göre %3 oranında sürekli artmıştır.

Neden Erkeklerde Daha Sık Görülüyor?

* Bilinen en önemli sebep sigara–tütün kullanımı
* Bilinen tüm kanserlerin % 33’ü sigara ile ilişkilendiriliyor.
* Ülkemizde 2011 verilerine göre erkeklerin %42’si kadınların %13’ü sigara içiyor.

Böbrek Kanseri Görülme Sıklığı Neden Artıyor?

* Artış ultrason ve tomografi gibi radyolojik görüntüleme yöntemlerinin daha sık ve yaygın olarak kullanılmasına ve pek çok tümörün başlangıç döneminde saptanmasına bağlanabilir.
* Güncel bilimsel çalışmalarla, böbrek tümörlerinin %65’inin küçük, sadece böbrek içinde olduğu ve rastlantısal olarak saptandığı ortaya konmuştur.

Böbrek Kanseri Nasıl Tedavi Ediliyor?

* Böbrek kanserinin temel tedavisi cerrahidir. Erken tanı ve uygun cerrahi tedavi ile hastalıktan tamamen kurtulup şifa bulmak olasıdır.
* Hastalık erken evrelerde saptanırsa hayatta kalma oranı uzun dönemde %79 ile %100 arasında değişmektedir.

Böbrek Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

* Böbrek kanserinin temel tedavisi cerrahidir, böbreğin tümüyle veya sadece kanserli bölümünün çıkarılmasına dayanır.
* Tümörün yeri ve büyüklüğüne göre cerrahi planlama yapılır.

Böbrek Kanseri Saptandığında Böbreğin Tümünü Çıkarmak Gerekir mi?

* Hayır. Doksanlı yıllara kadar boyutu ne olursa olsun böbrekte kitle saptandığında radikal nefrektomi operasyonu yapılmakta, böbreğin tamamı çevre yağlı dokularla beraber çıkarılmaktaydı.
Sonra özellikle 4 cm.’den küçük tümörlerde böbreğin sadece tümörlü olan kısmının çıkarılmasının teknik olarak olası olduğu, kanser kontrolü için risk taşımadığı, böbreğin kalan kısmının fonksiyon görmeye devam edeceği gösterildi.
Bu ameliyata parsiyel nefrektomi veya nefron koruyucu cerrahi adı verildi.

Cerrahi Yöntem Nasıl Belirleniyor?

* Günümüzde böbrekte saptanan tümör 7 cm. ve altında ise (Evre T1), teknik olarak geride kanser dokusu kalmayacak, kalan böbrek dokusu fonksiyon gösterebilecek ise parsiyel nefrektomi operasyonu önerilmektedir.

7 cm’den büyük fakat böbrek dışına çıkmamış tümörlerde de cerrahın deneyimi ve hastanın isteğine bağlı olarak parsiyel nefrektomi yapılabilir.

Parsiyel Nefrektomi; Açık mı? Laparoskopik mi? Robotik mi?

Parsiyel nefrektomi ameliyatı geleneksel olarak büyük bir cerrahi kesi ile açık operasyon şeklinde yapılmaktadır. Kanama, ameliyat sonrası ağrı diğer yöntemlere göre fazla, hastanede yatış ve nekahat dönemi daha uzundur.

İlk kez 1993 yılında parsiyel nefrektomi operasyonunun laparoskopik olarak da yapılabileceği bildirildi. Fakat cerrahın görüntü ve hareket kısıtlılığı gibi özel teknik sıkıntılarından dolayı dünyada sınırlı sayıdaki merkezde uygulandı, yöntem yeterince yaygınlaşmadı.

İlk Robot yardımlı parsiyel nefrektomi 2003 yılında yapıldı. Robotu olan merkezlerde hızla kabul gördü ve yaygınlaştı.

Açık, laparoskopik ve robotik parsiyel nefrektomi yöntemleri arasındaki seçim kliniğin teknik altyapısına, cerrahın deneyimine, hastanın isteğine ve ekonomik şartlara bağlıdır.

Robotik parsiyel nefrektominin avantajları bildirilmektedir.