Ödüller

Prof. Dr. Haluk Akpınar Ödüller

1- 17. Ulusal Üroloji Kongresi, en iyi video sunumu ödülü: Böbrek Tümörlerinde Nefron Koruyucu Cerrahi, 5-10 Ekim 2002, Antalya.

2- 7. Uluslararası katılımlı Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Üro-Vizyon 2004 Video-Endoskopik Sunu ikincilik ödülü: El yardımıyla Laparoskopik radikal nefrektomi, 22–24 Nisan 2004, Antalya.

3- 18. Ulusal Üroloji Kongresi, en iyi poster ödülü:2001 Partin Tablolarının Türkiye için Validasyon Çalışması:Çok Merkezli Çalışma, 2-7 Ekim 2004, Antalya.

4- 8. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji ve Avrupa Ürolojik Teknoloji Derneği Workshop ‘Urovision 2006’ 3.’lük ödülü:Laparoscopic Ureterolysis for Bilateral Retroperitoneal Fibrosis, 12-16 Nisan 2006, Antalya.

5- Avrupa Robotik Üroloji Derneği-ERUS 2008 en iyi 3 videodan biri ödülü:Robot assisted laparoscopic bladder diverticulectomy combined with photoselective vaporization of prostate. Video sunusu; 10-12 Eylül 2008, Prag, Çek Cumhuriyeti.

6- 20. Ulusal Üroloji Kongresi, video sunumu mansiyon ödülü:Üreteropelvik Bileşke Darlığı Tedavisinde Robot Yardımlı Piyeloplasti, 1-6 Kasım 2008, Antalya.

7- 21. Dünya Videoüroloji Kongresi en iyi video ödülü A Novel Technique for Identification of Diverticulum During Robot Assisted Bladder Diverticulectomy, 17-20 Mart 2010, Marsa Alam, Mısır.