Lazer Prostatektomi

Lazer vaporizasyon BPH tedavisinde sık uygulanan tedavilerdendir. Çok yoğun ışık olarak tanımlayabileceğimiz lazer prostat dokusunu buharlaştırmak için kullanılır. Aynı zamanda lazerden çıkan ısı kan damarlarını mühürlediğinden bu tip cerrahi işlemlerde kanama daha az olur.

Lazerle prostat vaporizasyonunu ne zaman düşünmeliyim?

İyi huylu prostat büyümesinde lazer prostatektomi orta ya da şiddetli işeme şikâyetleri olan hastalarda kullanılabilir. Çok az kanamaya sebep olduğu için, diğer hastalıklarından dolayı kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalarda tercih edilir.

Prostat tedavisinde hangi lazer kullanılmalı?

Günümüzde iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde çeşitli lazer sistemleri kullanılmaktadır. Bunlar genel olarak buharlaştırıcılar ve kesiciler olarak 2 gruba ayrılabilirler

Doku Buharlaştırıcı Lazerler: Bu yöntemde tıkanıklığa yol açan prostat dokuları lazerle ısıtılıp buharlaştırılarak (vaporizasyon) idrar yolu açılır. En sık kullanılan ve en bilinen buharlaştırıcı lazer KTP Greenlight lazerdir. Neodmiyum Yag Lazer ve Holmium Lazer de prostat dokusunu buharlaştırmakta kullanılmaktadır.

Green Light Laser Prostatektomi

Doku Kesici Lazerler: Holmium lazer ile prostat enükleasyonu (HoLEP) yönteminde holmium lazer endoskopik doku kesme cihazı olarak kullanılmakta, tıkanıklığa yol açan dokular lazer kaynağı ile kesilerek mesaneye itilmektedir. Operasyonun son aşamasında ise kesilen prostat dokuları morsellatör denilen bir alet yardımıyla çok ufak parçalara ayrılarak dışarı alınmakta, patolojik incelemeye gönderilebilmektedir. Yine Erbium ve Thulium lazerler de benzer teknikle prostatektomi ameliyatlrında kullanılmaktadır.

Holimium Lazer

Genel olarak iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde hangi lazer sisteminin kullanılacağına, prostat bezinin büyüklüğüne, hastanın sağlık durumuna (eşlik eden kronik hastalıklar vb.) ve cerrahın deneyimine göre karar verilir.

İlgili Yazılar