Lazerle Prostat Ameliyatları
* Lazer özel element ortamlarında üretilen çok yoğun ışık olarak tanımlanabilir.

* Lazer enerjisi ameliyatlarda prostat dokusunu keserek çıkarmak (enükleasyon) ya da buharlaştırmak (ablasyon) için kullanılır.

* Lazerden çıkan yüksek ısı dokuyu keserken aynı zamanda kan damarlarını mühürlediğinden bu tip cerrahi işlemlerde kanama az olur.
Lazerle prostat ameliyatı kimlere yapılabilir?

* 30 gramın üstünde iyi huylu prostat büyümesi olan, orta ya da şiddetli işeme şikâyetleri olan, ilaç kullanmasına rağmen şikayetleri geçmeyen veya artan, hastalara lazer prostatektomi yapılabilir.

* Enükleasyon lazer prostatektomi için büyüklük üst sınırı yoktur.

* Çok az kanamaya sebep olduğu için, kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalarda tercih edilir.  
Prostat cerrahisinde kullanılan lazer çeşitleri: İyi huylu prostat ameliyatlarında lazer 40 yıldır kullanılmaktadır. Prostat lazerleri genel olarak buharlaştırıcılar ve kesiciler olarak 2 gruba ayrılır.1
A. Doku Buharlaştırıcı Lazerler:
* Bu yöntemde tıkanıklığa yol açan prostat dokusu lazerle ısıtılıp buharlaştırılarak (vaporizasyon) idrar yolu açılır.
* En sık kullanılan ve en bilinen buharlaştırıcı lazer KTP Greenlight lazerdir.

* Geçmişte Neodmiyum Yag Lazer ve Holmiyum Lazer de prostat dokusunu buharlaştırmakta kullanılmıştır.

* Son yıllarda daha etkin olan “lazerle kesme” yöntemi geliştirildikten sonra buharlaştırma yöntemin popülaritesi azalmıştır.
B. Doku Kesici Lazerler:
* Tulyum, Holmiyum ve Erbiyum elementleriyle elde edilen lazer ışınımı doku kesici olarak kullanılır. * Kesici lazer ile prostat enükleasyonu yönteminde tıkanıklığa yol açan dokular lazer enerjisi ile kesilerek mesaneye itilir. Detaylı bilgi için tıklayınız
* Operasyonun ikinci aşamasında kesilen prostat dokuları morsellatör denilen bir alet yardımıyla çok ufak parçalara ayrılarak dışarı alınır.

Morselasyon sonucu çıkarılan 120gr ağırlındaki prostat dokusu.

* Çıkarılan dokular patolojik incelemeye gönderilir.

Daha fazla bilgi için​