Robotik Piyeloplasti

Robotik Cerrahi Doktoru
Robotik Cerrahide 18. yıl

Böbreklerin cerrahi olarak tedavi edilebilen önemli hastalıklarından bir tanesi üreteropelvik bileşke (ÜPB) darlıklarıdır. Çocukluk çağında üriner sistem darlıklarının en sık sebebi doğumsal üreteropelvik bileşke (ÜPB) darlığıdır. Daralma renal pelvis adı verilen böbrek içi idrar havuzcuğunun hunileşerek üreter adındaki borucukla birleştiği noktada oluşur. Bu tür daralmalar her 1500 çocukta 1 görülür. Hastalık gebelik sırasında böbrek ve toplayıcı sistemi oluşurken gelişir. Günümüzde hastaların çoğunluğu gebelik sırasında yapılan ultrasonografilerle saptanmaktadır.

ÜPB darlığı erişkinlerde daha nadir görülür, sebep çaprazlayan damar basısı, böbrek taşı, geçirilmiş cerrahi veya üst üriner sistem enfeksiyonu olabilir.

ÜPB darlığında böbrekten üreterin boşaltabileceğinden daha fazla idrar üretilir, bu böbrek içinde idrar birikmesine, aşamalı olarak havuzcuğun, toplayıcı sistemin genişlemesine yol açar, bu duruma hidronefroz denir. İleri aşama ÜPB darlığında hidronefroz derecesi artar, idrarı süzen böbrek dokusu incelir ve böbreğin fonksyon kaybı gelişir.

Robotik piyeloplasti - Prof. Dr. Haluk akpınar

Şekil 1. Açık(A) ve robotik(B) böbrek operasyonlarında ameliyat kesilerinin karşılaştırılması

Robotik piyeloplasti - Prof. Dr. Haluk akpınar

Şekil 2. Sağ robotik piyeloplasti operasyonunda hastanın ve robotun pozisyonu

Bu darlıkları gidermek için yapılan ameliyata piyeloplasti operasyonu denmektedir. Piyeloplasti operasyonu açık, laparoskopik veya robotik yapılabilir.

Robotik operasyonun avantajları; açık piyeloplasti operasyonundakine oranla daha küçük bir kesinin yapılması, daha az ağrı duyulması, daha kısa hastanede kalış süresi, daha az yara enfeksiyon riski ve daha hızlı iyileşme olarak sayılabilir.1 Robotun disseksiyon ve dikiş atmada sağladığı teknik avantajlar sayesinde operasyon süresinin kısaldığı da yine yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Robotik piyeloplasti - Prof. Dr. Haluk akpınar

Şekil 3. Piyeloplasti operasyonu

1.Lee R, Retik A, Borer J, Peters C; Pediatric Robot Assisted Laparoscopic Dismembered Pyeloplasty: Comparison With a Cohort of Open Surgery. The Journal of Urology, Vol. 175, 683-687, February 2006.

2.Hemal AK, Mukherjee S, Singh K; Laparoscopic pyeloplasty verus robotic pyeloplasty ureteropelvic junction obstruction: a series of 60 cases performed by a single surgeon.