Robotik Kolovezikal Fistül Onarımı

Kolovezikal fistülün tanı ve tedavisi bazen oldukça güç olabilmektedir. Bu videoda tarafımdan robot ile tedavi edilen ve 2013 Dünya Endoüroloji Kongresinde sunulan ilk kolovezikal fistül tamiri olgusu yer almaktadır.

Both the diagnosis and treatment of colovesical fistula is challenging. This is the first case managed successfully by robot that was presented at 2013 World Endourology Congress in NewOrleans