Sorularla Prostat Biyopsisi

Prostat biyopsisi parmakla rektal muayenede anormal kitlesi, sertliği olan ve veya yüksek PSA değerleri olan erkeklere yapılır.
Günümüzde prostat biyopsisi “Transrektal Ultrason-TRUS” görüntüleme eşliğinde alınmaktadır.

Prostat Biyopsisi - Prof. Dr. Haluk Akpınar

Prostat biyopsisi yapılmazsa ne olur?

* PSA yüksekliğinin sebebi tam olarak anlaşılamaz.
* Parmakla yapılan muayene sonrasında saptanan sertlik veya kitlelerin iyi veya kötü huylu mu olduğu anlaşılamaz.
* Prostat kanseri var ise erken tanı şansı kaçırılmış olabilir.

Biyopsi nasıl uygulanır?

Ucunda biyopsi iğnesi bulunan ultrason probu makattan içeri konulur. Bu ultrason aleti yardımıyla prostat görüntülenir. Prostata lokal anestezi uygulanır ve ardından özel bir iğne ile prostatan küçük doku parçaları alınır.

Kaç parça alınır?

Biyopside kanserin en çok ortaya çıktığı kabuk bölgesini iyice örnekleyecek şekilde 6 ile 22 arasında, ortalama 12 adet 0,5 mm çapında 10-15 mm uzunluğunda ipliksi parçalar alınır.

İşlem ne kadar sürer?

Ultrasonla inceleme yaklaşık 10 dakika, biyopsi alınması da 10-15 dakika sürer.

Biyopsi işlemi ağrılı mıdır?

Prostat biyopsisi sırasında lokal anestezi uygulanmaz ise hafif-orta derecede ağrı hissedilir. Günümüzde uygun yerlere yapılacak lokal anestezikler ile bölge uyuşturulmakta ve yeterli konfor sağlanılmaktadır.

Prostat biyopsisi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

* Aspirin, Kumadin, Plavix veya benzerleri gibi kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa mutlaka ilgili doktora bildirilmelidir. Bu ilaçların biopsiden kaç gün önce kesilmesi gerektiğinine doktor karar verecektir.
* Kortizon veya kemoterapi ilaçları kullanılıyorsa bunlar da doktora bildirmelidir.
* Kalp kapağı hastalığı, kalp üfürümü, romatizmal ateş öyküsü bulunanlar ile bakteriyel endokardit hastalarının da mutlaka işlem öncesi durumlarını doktorlarına bildirmeleri gerekmektedir.

Biyopsiye nasıl hazırlanılır?

* Doktor herhangi bir enfeksiyon riskini azaltmak için biopsi öncesi antibiyotik kullanılmasını isteyebilir.
* Biyopsi öncesinde bağırsak temizliği için lavman yapılır.
* Özel bir gereklilik yok ise genel anestezi kullanılmaz, bu nedenle biyopsi öncesinde aç kalmaya gerek yoktur.

Prostat biyopsisi sonrasında neler olabilir? Nelere dikkat etmek gerekir?

* Bazı hastalarda işlem sonrasında idrarda kan görülebilir, makattan hafif kanama olabilir. Bu bulgular çoğunlukla 1-2 gün içinde kaybolur.
* Biyopsi sonrası ilk haftada ağır egzersizlerden kaçınmalıdır.
* Cinsel ilişki için işlem sonrası en az 24 saat beklenmesi önerilir. Biyopsiden 2-3 hafta sonra bile menide kahve telvesi gibi eski kan pıhtılar izlenilebilir.
* Prostat biyopsisi sonrası hastaların %1’inden azında yüksek ateş titreme ile seyreden komplike üriner enfeksiyonlar görülebilir. Bu durumda hastanede damardan antibiyotik tedavisi gerekir.
* Biyopsi sonrası özellikle büyük prostatı olan hastalarda idrar yapmada tutukluk veya hiç idrara çıkamama durumu oluşabilir. Geçici sonda uygulaması ile tedavi yapılır.

Prostat biyopsisi sonucu nasıl yorumlanır?

Patoloji uzmanı biyopsi sırasında prostattan alınan doku örneğini mikroskop altında inceleyerek hücreleri ve hücre dizilişlerini değerlendirir. Pozitif sonuç kanser saptadığı anlamına gelir.

Kanser hücresi saptadığında hücre dizilişlerine göre 3 ile 5 arasında not verir. Raporunda bu notları toplayarak Gleason skorunu belirtir.

Gleason skoru:
3+3 = 6 ise yayılım için düşük
3+4 = 7 ise yayılım için orta
4+4 = 8 veya 4+5 =9 ise yayılım için yüksek

derecede riskli tümör olduğu anlaşılır.
Tedavi öncesi yapılacak tetkiklerin belirlenmesi, tedavi yönteminin seçimi gibi konularda PSA gibi Gleason skoru da önem taşır.

Prostat biyopsisi sonucu negatif (temiz) rapor edildiğinde ikinci kez biopsiye gerek olabilir mi?

Prostat biyopsisi prostat bezinin değişik yerlerinden yeterli doku örneği alsa da, bu örneklerin kanserli dokuya denk gelmeme olasılığı vardır.

* Aşağıdaki gibi durumlarda ikinci biyopsi sonrası tanı büyük oranda kesinlikle konur.
* Parmakla muayenede yüksek şüphe olduğunda,
* PSA artmaya devam ettiğinde, İlk biyopside atipik hücre olduğunda ikinci bir biyopsi işlemine gerek duyulabilir.

Prostat füzyon biyopsisi nedir, ne zaman gerekli olur?

Multiparametrik MR (MpMR) görüntüleme son yıllarda prostat kanserinin tanısında ve evrelendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. MpMR ile prostattaki kanser açısından şüpheli alanlar yüksek doğrulukla görüntülenmektedir. Prostat içindeki kanserli alanlar pıhtı, enfeksiyon vb. patolojilerden daha net olarak ayırt edilebilmektedir. MR ile biyopsi endikasyonu daha kesin olarak belirlenmekte ve gereksiz biyopsilerden kaçınılmaktadır. MR-TRUS Füzyon Biyopsi, akıllı biyopsi robotu ve gelişmiş bilgisayar yazılımlarının kullanıldığı bir biyopsi yöntemidir. Bu yöntemde MR ve ultrason görüntüleri bilgisayar ortamında üst üste getirilerek prostatın 3 boyutlu görüntüsü oluşturulur. Üç boyutlu görüntülenen kanser odaklarından minimal sapma ile örnekleme yapılır.MR-TRUS Füzyon Biyopsi Nasıl Yapılır?

İlgili Yazılar