Robotik Sakrokolpepeksi

Robotik Cerrahi Doktoru
Robotik Cerrahide 18. yıl

Kadın Pelvik Organları Sarkması Tedavisinde Robotik Sakrokolpopeksi

Kadın pelvik organları sarkma tedavisinde sakrokolpopeksi ameliyatı günümüzde en popüler yöntemdir. Bu yöntemde kadın genital organlarından sarkmanın kalıcı olarak düzeltilme ihtimali %85 ile 100’dür. Ancak açık cerrahi yapılan hastalarda yara yeri ile ilişkili komplikasyonlar ile ameliyat sonrası ağrı ve uzun hastanede kalış süreleri yöntemin en önemli dezavantajları olarak görülmektedir.

Laparoskopik ve robotik yapılan sakrokolpopeksi ameliyatları uzun dönemde açık cerrahi ile benzer başarı oranlarına sahip olmasının yanında ek avantajları aşağıda sıralanmıştır.

Robotik cerrahi sistemlerin, özellikle pelvis gibi hareket alanı sınırlı bölgelerde, bir insan elinin ve el bileğinin hareketlerine yedi derecede hareket özgürlüğü sağlaması ve 10 kat büyütmeli 3 boyutlu görüntü imkanı gibi avantajları ile cerraha önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Bu sayede cerrahi planlar daha iyi seçilmekte ve vajen duvarının arkada sakrum kemiğine fiksasyonu kolaylıkla yapılırken, hastalarda doğal anatomilerine kavuşabilmektedirler. Ameliyat sonrası 1. günde idrar sondasının alınmasının ardından hastalar taburcu edilebilmektedir.

Robotik Sakropolpopeksi Avantajları;

* Daha az kan kaybı
* Daha az ağrı
* Daha kısa hastanede kalış süresi ve iyileşme süresi
* Çok küçük kesi izleri
* Daha az komplikasyon oranı
* Başarılı seksüel fonksiyonlar
* Üriner, bağırsak ve pelvik bulguların düzelmesi

Daha fazla bilgi için​