İyi huylu prostat cerrahisinde son yöntem;
Tulyum fiber lazer prostat enükleasyonu

* Prostat cerrahisinde son kullanıma giren lazer Tulyum’dur.1 Tulyum fiber lazer (TFL) prostat enükleasyonu ise son tanımlanan yöntemdir.2 Ameliyatlarda 60 Watt gücünde Tulyum fiber lazer cihazı kullanılır.

*Tulyum fiber lazer prostatektomi için prostat büyüklüğü üst sınırı yoktur. Şikayetleri olan, 30 gram üstü prostata sahip tüm hastalarda uygulanabilir.3, 4
*Tulyum fiber lazer prostatektomi için prostat büyüklüğü üst sınırı yoktur. Şikayetleri olan, 30 gram üstü prostata sahip tüm hastalarda uygulanabilir.3, 4

* Tulyum lazer açık ameliyatla karşılaştırıldığında hasta yatış süresi ve sondalı kalma süresi daha kısadır. Tulyum prostatektomi sonrası 6. ayda stres inkontinans oranı %1’dir.5

* Tulyum fiber lazer prostatektomi standart TUR ameliyatı ile kıyaslandığında ameliyat sonrası 12. ayda idrar akımının daha iyi olduğu gösterilmiştir.6

Tuluyum fiber lazer prostatektomi yöntem aşağıdaki video animasyonda kısaca özetlenmiştir.

 

* Standart TUR prostatektomi sonrası nükseden hastalarda da TFL prostat enükleasyonu başarı ile uygulanabilmektedir.7

Tuluyum fiber lazer prostatektomi yöntem aşağıdaki video animasyonda kısaca özetlenmiştir.

* Tulyum lazer açık ameliyatla karşılaştırıldığında hasta yatış süresi ve sondalı kalma süresi daha kısadır. Tulyum prostatektomi sonrası 6. ayda stres inkontinans oranı %1’dir.5

* Tulyum fiber lazer prostatektomi standart TUR ameliyatı ile kıyaslandığında ameliyat sonrası 12. ayda idrar akımının daha iyi olduğu gösterilmiştir.6

* Standart TUR prostatektomi sonrası nükseden hastalarda da TFL prostat enükleasyonu başarı ile uygulanabilmektedir.7

* Tulyum lazer Holmiyum lazer ile karşılaştırıldığında dokuya işleme derinliği dört kat daha azdır ve vaporizasyon etkinliği daha yüksektir. Bu nedenle dokuyu daha düzgün kesmekte, cerrah kapsül adenom planı ayrımını daha kolay yapabilmektedir. Kapsül delinmesi daha nadir görülür.8
* Tulyum lazer Holmiyum lazer ile karşılaştırıldığında dokuya işleme derinliği dört kat daha azdır ve vaporizasyon etkinliği daha yüksektir. Bu nedenle dokuyu daha düzgün kesmekte, cerrah kapsül adenom planı ayrımını daha kolay yapabilmektedir. Kapsül delinmesi daha nadir görülür.8
A Yandan Görünüm
A Yandan Görünüm

* TFL ile ereksiyon kusuru oranında ameliyat öncesi ve sonrasında belirgin fark saptanmamıştır. Hatta istatistiki olarak anlamlı olmasa da aynı çalışmada tıkanıklık şikayetlerinin giderilmesine bağlı olarak %26 hastada performansın bir miktar arttığı da gösterilmiştir.9

* Tulyum fiber lazer prostatektomi kan sulandırıcı kullanan hastalarda da güvenle kullanılabilir. Ameliyatı öncesinde uygun hastalarda antikoagülan kesilmesi de gerekmeyebilir.10
Tulyum fiber lazer prostatektomi için prostat büyüklüğü üst sınırı yoktur. Şikayetleri olan, 30 gram üstü prostata sahip tüm hastalarda uygulanabilir.

* Tulyum fiber lazer ile i̇drar yolları taşları da çok etkin bir şekilde kırılabilir. Varsa mesane taşları da prostat ameliyatı ile aynı seansta, aynı cihazla hızla tedavi edilebilir.

* Dünya Üroloji Dergisinde yer alan 2021 tarihli “Tulyum lazer prostat enükleasyonu tercihi için sebepler” başlıklı makalede, otoriteler yayınlanmış 68 literatürü referans gösterilerek 7 ana maddede tercih sebeplerini sıralamaktadırlar. 11

Tam metin için tıklayınız

İlgili Yazılar

REFERANS

1 Xia S.J., Zhang Y.N., Lu J., Sun X.W., Zhang J., Zhu Y.Y., et al. (2005) Thulium laser resection of prostate – tangerine technique in treatment of benign prostatic hyperplasia. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 85: 3225–3228.

2 Glybochko PV, Alyaev YG, Rapoport LM, Enikeev DV, Okhunov Z, Netsch C, Spivak LG, Taratkin MS. [Endoscopic enucleation of the prostate: a short term trend or a new treatment standard?]. Urologiia. 2018 May;(2):130-133.

3 Avrupa Üroloji Derneği BPH rehberi 2021

4 Amerikan Üroloji derneği rehberi 2021

5 Enikeev, Dmitry, et al. "Novel thulium fiber laser for enucleation of prostate: a retrospective comparison with open simple prostatectomy." Journal of Endourology 33.1 (2019): 16-21.

6 Enikeev D, Netsch C, Rapoport L, Gazimiev M, Laukhtina E, Snurnitsyna O, Alekseeva T, Becker B, Taratkin M, Glybochko P. Novel thulium fiber laser for endoscopic enucleation of the prostate: A prospective comparison with conventional transurethral resection of the prostate. Int J Urol. 2019 Dec;26(12):1138-1143.

7 Becker B, Netsch C, Glybochko P, Rapoport L, Taratkin M, Enikeev D. A Feasibility Study Utilizing the Thulium and Holmium Laser in Patients for the Treatment of Recurrent Benign Prostatic Hyperplasia after Previous Prostatic Surgery. Urol Int. 2018;101(2):212-218.

8 Zarrabi A, Gross AJ. The evolution of lasers in urology. Ther Adv Urol. 2011;3(2):81-89.

9 Enikeev D, Glybochko P, Rapoport L, et al. Impact of endoscopic enucleation of the prostate with thulium fiber laser on the erectile function. BMC Urol. 2018;18(1):87.

10 Netsch C, Stoehrer M, Brüning M, Gabuev A, Bach T, Herrmann TR, Gross AJ. Safety and effectiveness of Thulium VapoEnucleation of the prostate (ThuVEP) in patients on anticoagulant therapy. World J Urol. 2014 Feb;32(1):165-72.

11 Becker B, Netsch C, Bozzini G, Herrmann TRW, Bach T, Enikeev D, Gross AJ. Reasons to go for thulium-based anatomical endoscopic enucleation of the prostate. World J Urol. 2021 Jul;39(7):2363-2374.