TUR Plazmakinetik Prostatektomi

* İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde en sık uygulanan yöntem TUR Prostatektomidir (TURP).
* Amaç yakınmalara neden olan prostatın büyümüş orta bölümünü çıkarmaktır.
* TURP 1930’lu yıllardan beri yapılmaktadır ve son 40 yılda standart tedavi yöntemi haline gelmiştir.
* TUR yöntemi Plazmakinetik ve Bipolar gibi yeni teknolojilerle birlikte son 10 yılda çok ciddi gelişim göstermiştir.

TUR Plazmakinetik Prostatektomi ne zaman düşünülmeli?

* TURP, iyi huylu prostat büyümesi olan, orta veya ağır derecede şikayet skorlu (IPSS) erkeklerin tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemidir.
* Genellikle prostat hacmi 30-100 mililitre olanlar hastalar en uygun adaylardır.

TUR Plazmakinetik Prostatektominin avantajları nelerdir?

* Son 10 yılda standart TURP’un kanama ve TUR Sendromu gibi istenmeyen yan etkilerini ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir yöntemdir.
* Operasyon temelde standart TURP ile benzer şekilde yapılır.
Kesme ve kanama kontrolü özel bir elektriksel akım kullanılarak plazmakinetik enerji ile yapılır.
* Klasik TURP’un etkin doku çıkarma özelliği ile lazer prostatektominin güvenli kanama kontrolü avantajlarını birarada bulunduğu bir yöntemdir.
* İşlem sırasında steril su yerine izotonik tuzlu su kullanıldığından TUR sendromu çok nadir görülür.
* TUR Plazmakinetik Prostatektomi operasyonu sonrası lazerin aksine etkin doku çıkarıldığından parçaların patolojiye gönderilerek mikroskobik incelenmesi mümkündür.

TUR Plazmakinetik Prostatektomi Operasyonuna nasıl hazırlanılır?

* Doktorunuz operasyona nasıl hazırlanmanız gerektiği konusunda size detaylı bilgi verecektir.
* Operasyon öncesi anestezi doktoru sizi görüp gerekli testleri planlar.
* Var ise kullandığınız ilaçların doktorunuza bildirilmesi gerekir.
* TUR Plazmakinetik Prostatektomi operasyonundan günler önce özellikle kan sulandırıcı ilaçları kesmeniz gerekebilir.
* Anesteziye hazırlık için cerrahi müdahaleden önceki 6 saat boyunca “oruçlu gibi” hiçbir şey yememeli, içmemeli ve sigara kullanmamalısınız.

TUR Plazmakinetik Prostatektomi nasıl yapılır?

* Hastaya genel veya belden ( spinal veya epidural ) anestezi verilir.
* Önce sistoskop adında kameralı sistemle idrar yolundan girilerek, idrar yolu, prostat ve idrar torbasının içi değerlendirilir.
* Hasta içerisindeki görüntüler bir televizyon ekranına aktarılır, tüm operasyon 10-12 kat daha büyütülmüş görüntü eşliğinde yapılır.
* İdrar yolundan rezektoskop denilen özel bir alet ile girilerek prostat dokuları çeşitli elektriksel akımlar kullanılarak kesilir.
* Elektrik akımı “loop” denilen yarım daire şeklindeki bir tel aracılığıyla dokulara iletilir ve prostat dokusu şeritler halinde kesilerek idrar torbasına itilir.
* Belirgin damarsal kanamalar aynı “loop” yardımıyla dağlanarak kontrol edilir.
* Operasyon sırasında sürekli şekilde yıkama sıvısı kullanılması gerekir. İdrar kesesi içerisinde biriken kesilmiş prostat dokuları daha sonra özel vakum sistemiyle dışarıya çıkartılır.
* TUR Plazmakinetik Prostatektomi operasyonu sonrası çıkarılan dokular patolojik incelemeye gönderilir.

TUR Ameliyatı

Şekil 1. Sistoskop ile ürethra, prostat ve idrar torbası değerlendiriliyor.

TUR Ameliyatı

Şekil 2. TUR Plazmakinetik Prostatektomi: Rezektoskop ile büyümüş prostat arka dokuları kesiliyor. Ön bölge kesilerek yeterli boşluk oluşturulmuş durumda

TUR Plazmakinetik Prostatektomi operasyonu sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

* Genellikle cerrahiden 2 veya 3 gün sonra hastaneden taburcu edilirsiniz.
* Sonda alındıktan sonra birkaç gün idrarınız kanlı olabilir. Rengin aşamalı olarak açılması beklenilmelidir.
* Birkaç hafta süren ani sıkışıklık ve idrar yaparken yanma yakınmanız olabilir.
* Cerrahi müdahaleden sonraki 4-6 hafta boyunca:
* Hergün 1-2 litre sıvı, özellikle su içiniz.
* Lifli besinler tüketerek kabızlıktan ve ıkınmaktan kaçınınız.
* Ağır yük kaldırmayınız
* Ağır egzersiz yapmayınız ve bisiklete binmeyiniz
* Termal banyolara ve saunaya girmeyiniz Daha önce kullandığınız ilaçları doktorunuza danışarak gerekiyorsa başlayınız.

Operasyon sonrası cinsellik ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

* 4 hafta cinsel ilişkide bulunmayınız.
* TUR Plazmakinetik Prostatektomi operasyonu sonrası retrograd ejakülasyonunuz olabilir.
* Retrograd ejekülasyon orgazm sırasında meninin üretradan atılmadığı kronik bir durumdur, sağlığa zararı yoktur.
* Mesane içine geri giden meni, ilk idrarla dışarı atılır.

Hangi durumlarda doktoruma ya da hastaneye başvurmalıyım?

* Yüksek ateş olması
* İdrar yapamama
* Şiddetli kanama veya ağr