Prostat Füzyon Biyopsi

Prostat Füzyon Biyopsisi

* MR-TRUS Füzyon Biyopsi, akıllı biyopsi robotu ve gelişmiş bilgisayar yazılımlarının kullanıldığı bir biyopsi yöntemidir.
* Biyopsi işlemi genel ya da lokal anestezi ile yapılır.
* İşlem öncesi enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik verilir.

* Füzyon biyopsi yapılacak olan hastalara öncesinde MpMR yapılır.
* Füzyon biyopsi robotu ile prostat bezinin sınırları ve büyüklüğü belirlenir.
* MpMR’de yüksek tümör riski taşıyan alanlar bilgisayarda işaretlenir.
* MpMR görüntüleri ile TRUS rehberliğinde alınan görüntüler üst üste getirilerek prostatın 3 boyutlu modeli oluşturulur.

Biyopsi iğnesi robotik bir kol yardımıyla işaretlenmiş şüpheli alanlara yönlendirilerek, hedeflenen alandan yeterli derinlikte, tam doğrulukla doku örneklemesi yapılır.

Biyopsi sonrası örnekleme yapılan alanların prostat içindeki tam koordinatları izlem amaçlı kaydedilir.

MR-TRUS Füzyon Biyopsi Avantajları

* Tümör riski taşıyan alanlardan minimal sapma ve hata ile örnekleme yapılır.
* Tekrarlayan biyopsi gereksinimi azalır.
* Kör yapılan standart biyopsinin aksine, MpMR'de kanser şüphesi taşıyan lezyonlardan doğrudan biyopsi yapılabilir. Klinik olarak saldırgan tümörlere daha hızlı tanı konulmasını sağlar.
* Ultrason ile görüntülenemeyen teknik olarak örnek alınması zor bölgelerden biyopsi almaya imkan tanır.

İlgili Yazılar